Omgaan met faalangst

spiraal.schelpTraining Omgaan met faalangst: individueel of in een groep

Zie je erg op tegen momenten waarbij je optimaal moet presteren, zoals een examen of een sollicitatiegesprek? Stel je taken die je lastig vindt regelmatig uit? Ben je soms zo gespannen dat het goed functioneren in de weg zit? Dan heb je waarschijnlijk last van faalangst. Met training of therapie kun je van deze overmatige angst afkomen, zodat je op moeilijke momenten je kennis en vaardigheden kunt blijven benutten.

Wat is faalangst nu eigenlijk?
Als je iets moeilijks moet doen en je bent er onzeker over, dan kan dat ervoor zorgen dat je erg gespannen of angstig wordt. Hierdoor neemt de adrenaline in je bloed toe, terwijl de hoeveelheid zuurstof in je hersenen juist afneemt. Dat kan vervelende gevolgen hebben: je concentratie en denkkracht nemen af en daardoor maak je meer fouten dan normaal.

Als je faalangstig bent, dan weet je dat je iets eigenlijk wel kunt, maar het lukt je niet om te presteren op het moment dat het erop aankomt. Hierdoor word je nog onzekerder en zie je steeds meer op tegen spannende situaties. Faalangst kan dus een vicieuze cirkel in gang zetten. Doordat je niet goed presteert in spannende situaties, raak je gefrustreerd en teleurgesteld in jezelf. In de loop der tijd ontwikkel je hierdoor een negatief zelfbeeld. Gelukkig is hier iets aan te doen met een training of therapie.

Training Omgaan met faalangst: individueel of in een groep
Een training Faalangstreductie is erop gericht dat je meer zelfvertrouwen krijgt en minder angstig wordt. Hierdoor kun je optimaal functioneren op belangrijke momenten, wanneer het essentieel is dat je kalm blijft, zoals bij een examen, een lastig gesprek of een moeilijke taak. Samen met gecertificeerd trainer-therapeut Jannie Bom zoek je naar interne en externe hulpbronnen die jou helpen om in spannende situaties goed met je faalangst om te gaan.

Hoe werkt een training Omgaan met faalangst?
Eerst ga je onderzoeken welke van je overtuigingen en verwachtingen veel angst veroorzaken. Als je dat helder hebt, kun je deze omzetten in gedachten die jou juist kunnen helpen. Ook leer je ademhalings- en ontspanningsoefeningen waarmee je je lichamelijke angstgevoel kunt verminderen. Dat zorgt voor de rust in je hoofd die nodig is om helder te blijven denken. Ook het ontdekken van je persoonlijke kwaliteiten en sterke punten helpt om een positief zelfbeeld op te bouwen.

Duur en kosten training Omgaan met faalangst – individueel
Wil je individuele begeleiding om je faalangst de baas te worden, dan duurt dat gemiddeld vijf sessies van een uur. De kosten bedragen € 60,- per uur, inclusief btw.

Duur en kosten training Omgaan met faalangst – groep
De training Faalangstreductie kan ook georganiseerd worden voor groepjes van vier tot zes personen, bijvoorbeeld via de middelbare school. De training bestaat uit tien bijeenkomsten. De kosten bedragen € 150,- per persoon voor de gehele training, inclusief btw.

Meer informatie
Bel of e-mail gerust voor het maken van een afspraak:
Jannie Bom, gecertificeerd lichaamsgericht therapeut
Slijkstraat 13
4381 JG Vlissingen
Walcheren, Zeeland
T 06 – 46 47 28 96
E info@praktijkinanna.nl